Witaj na stronie Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy HCM S.A.

 

  

Biuro Związku znajduje się w budynku biurowca II piętro pokój nr 308 – zapraszamy.

 

W menu głównym znajdziesz:

Kontakt – tu kontakt z naszym związkiem, adres, telefon.

Napisz do nas – tu możesz się skontaktować z po przez formularz, możesz wyrazić swoją opinię, zadać pytanie.

Książka odwiedzin – tu możesz pozostawić swoją opinię widoczną dla wszystkich.

Kalendarz wydarzeń – ważne informacje ze związku i nie tylko.

 

 

 

Co związek daje pracownikom?

Pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do:  

 1. zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
 2. zajmowania stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,
 3. sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. kierowania działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy;
 5. ustalania wspólnie z pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności;
 6. przyznawania wspólnie z pracodawcą pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych;
 7. uzgadniania regulaminów wewnątrzzakładowych w tym pracy, wynagradzania i premiowania;
 8. ustalania zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej;
 9. reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.
 10. kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.


Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.


Dlaczego warto się organizować?

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają związki zawodowe; 
- rzadziej naruszane są prawa pracowników;
- rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;
- pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia,
- regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne*

Dlaczego warto należeć do Związku?

5 powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:

 1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy,
 2. Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,
 3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
 4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
 5. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.

© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.